1 Lubuski Przegląd Senioralnych Zespołów Artystycznych

10.10.2019 (Thursday) godz. 09.00 - 10.10.2019 (Thursday) godz. 14.00

28,,Lubuski Przegląd Senioralnych Zespołów Artystycznych”

Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał w drodze konkursu dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.

Uprzejmie informujemy, że Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pn.: ,,Lubuski Przegląd Senioralnych Zespołów Artystycznych”, który odbędzie się 10.10.2019r. o godz. 11.00 w Sali Widowiskowej SDK Sulechów, al. Wielkopolska 3.

Lubuski Przegląd Senioralnych Zespołów Artystycznych, to impreza o profilu artystycznym i metodycznym, obejmująca swoim zasięgiem województwo lubuskie. Celem przeglądu jest zaprezentowanie dorobku artystycznego Seniorów, w następujących formach: prezentacje artystyczne, prezentacje audiowizualne, stoiska promocyjne, wystąpienia, degustacje, konkurs promujący dziedzictwo kulturowe. Ważnym aspektem jest integracja i wzmocnienie współpracy środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie lubuskim z seniorami z innych grup formalnych i nieformalnych, poznanie dobrych praktyk w zakresie samoorganizacji środowisk seniorskich, promocja aktywności poznawczej i twórczej seniorów, tworzenie marki „LUBUSKIE DZIEDZICTWO”. Treści poszczególnych działań mają oscylować wokół dziedzictwa kulturowego, jako inspiracja i źródło utożsamiania się z naszym regionem. Seniorzy będą mieli okazję zaprezentować swój dorobek kulturowy, zaprezentować swoje działania, ciekawe inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne (monografie, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki).

Do Sulechowa przyjadą grupy z Iłowej, Witnicy, Drezdenka, Świebodzina, Kolska, Nowej Soli i Zielonej Góry.

 

Pozdrawiam

Tomasz Furtak

koordynator projektu

Europenian flag
X