Zostań gwiazdą Ferii

05.01.2021 (Tuesday) godz. 12.38

 

Przesyłając film prosimy o wpisanie poniższej klauzuli RODO w treść maila:
Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku:
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku moje/mojego dziecka/podopiecznego przez Administratora, którym jest Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina w Sulechowie, Al. Wielkopolska 3,66-100 Sulechów. Zgoda obejmuje takie formy publikacji zdjęć i filmów zawierających wizerunek, zarejestrowany podczas zajęć, konkursów i uroczystości organizowanych przez SDK w Sulechowie, jak udostępnianie na stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek będzie wykorzystany nieodpłatnie, tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania. Dopuszcza się możliwość przetwarzania wizerunku poprzez kadrowanie i kompozycje. Wizerunek będzie udostępniany Gminie Sulechów. Dane w formie wizerunku będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Wiem o przysługujących mi prawach zamieszczonych w obowiązku informacyjnym oraz o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
Europenian flag
X