Dożynki gminne 2014 – Mozów

foto: Arkadiusz Smykowski

X