Partnerzy

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. jest przedsiębiorstwem energetyki zawodowej prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.Elektrociepłownia została uruchomiona w 1974 r. Rosnące zapotrzebowanie na ciepło spowodowane dynamicznym rozwojem miasta w tym okresie zrodziło potrzebę budowy dużego, centralnego źródła ciepła. Przemawiały też za tym wymogi ochrony środowiska, ponieważ kilkadziesiąt małych ciepłowni emitowało stanowczo za dużo zanieczyszczeń.
Energia elektryczna i cieplna produkowane są w bloku gazowo – parowym (podstawowa produkcja) oraz ciepło w kotłach gazowo-olejowych (w październiku 2012 r. całkowicie zrezygnowano ze spalania węgla).
Więcej o naszym Partnerze na www.ec.zgora.pl
X