PRO ARTE

Zapraszamy do udziału w Lubuskim Konkursie Plastycznym, którego termin został przesunięty w związku z pandemią.
Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół podstawowych, szkół średnich i szkół specjalnych województwa lubuskiego. Realizowany jest w trzech
kategoriach wiekowych.
1) I kategoria wiekowa (10-12 lat)
2) II kategoria wiekowa (13-15 lat)
3) III kategoria wiekowa (16-18 lat)
Temat pracy konkursowej:
„Człowiek-planeta-przyszłość” „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” – inspirując się tytułem obrazu francuskiego malarza Paula Gauguina i poezją Karola Wojtyły opiewającą piękno przyrody, zastanówmy się nad relacjami człowieka z naturą. Jaki wpływ ma na Was kontakt z
przyrodą? Czy czujecie potrzebę obcowania z nią?
Konkursowe prace należy dostarczyć do SDK w Sulechowie do 15 października oraz zgłosić udział w formularzu internetowym:
Europenian flag
X