Rejestracja wolontariuszy

Rejestracja wolontariuszy rusza 17 listopada i kończy 5 grudnia.

Procedura rejestracji wolontariuszy odbywać się będzie WYŁĄCZNIE przy użyciu kodów TOKEN, jak w latach ubiegłych przez stronę iwolontariusz.wosp.org.pl. Aby uzyskać kod, należy wysłać mail z prośbą do Sztabu na adres: wosp@dk-sulechow.com.

Wolontariusz pełnoletni samodzielnie dokonuje zgłoszenia do wybranego Sztabu, wolontariusz niepełnoletni zostaje zgłoszony przez opiekuna prawnego.

Wolontariusze lub opiekunowie prawni wolontariuszy (w przypadku osób niepełnoletnich) zakładają nowe konta lub logują się na ubiegłoroczne. Po uzupełnieniu formularza danymi osobowymi kandydata na wolontariusza, wpisują kod TOKEN otrzymany uprzednio drogą mailową ze Sztabu – NIE WYBIERAMY SZTABU Z DOSTĘPNEJ NA STRONIE LISTY.

Zdjęcia wolontariuszy do identyfikatorów powinny być „urzędowe”, takie, jak do legitymacji. Ważne, aby zdjęcie było w miarę aktualne – np. nastolatek nie może użyć zdjęcia z lat podstawówki, jak to miało miejsce w zeszłym roku. Zdjęcia muszą być w formacie .JPG i nie mogą być mniejsze niż 800×600 pikseli. Zdjęcie, które zrobicie telefonem komórkowym powinno spełniać te wszystkie wymagania techniczne.

Po wprowadzeniu wszystkich danych i kliknięciu „Wyślij”, zgłoszeni trafia do bazy Sztabu.

UWAGA! Samo wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z akceptacją kandydata przez Sztab!

Szef Sztabu jest zobligowany do skontaktowania się z wolontariuszem w celu zweryfikowania wprowadzonych przez niego danych Jeżeli dane wprowadzone przez wolontariusza zawierają błąd lub są niepełne Szef Sztabu ma prawo je edytować na prośbę wolontariusza do ostatniego dnia naboru tj. 5 grudnia – po upływie tego terminu błędne i nieuzupełnione zgłoszenia zostaną odrzucone. Jakość zdjęcia sprawdzana i akceptowana jest przez Fundację – po stronie Szefa Sztabu spoczywa weryfikacja jego zgodności z osobą zgłaszaną.

Decyzja o akceptacji zgłoszenia wolontariusza podejmowana jest przez Szefa Sztabu, który ma prawo odrzucić zgłoszenie bez podania przyczyny.

O akceptacji zgłoszenia wolontariusze zostaną poinformowani mailem.

Europenian flag
X