Teatrzyk śpiewu i tańca

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym 4-6 lat obejmują rytmikę, taniec, śpiew, inscenizacje teatralne, zabawy logorytmiczne, dramowe, ćwiczenia emisyjne i dykcyjne.
Dzieci prezentują swoje umiejętności podczas uroczystości lokalnych , gminnych jak również  na różnego rodzaju festynach w zależności od potrzeb i okoliczności.
Instruktor:
Anita Małolepsza
SAM_2294
SAM_2346
SAM_1026