UTW

utw_2012_logo__1Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w Sulechowskim Domu Kultury w marcu 2005 r. Ma on na celu aktywizację intelektualną i fizyczną osób dojrzałych. W tym celu organizowane są wykłady z różnych dziedzin nauki, zajęcia sportowe oraz seminaria dostosowane do potrzeb i zainteresowań słuchaczy.

Realizując swoje cele UTW wykorzystuje bazę Sulechowskiego Domu Kultury. UTW współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie, Lubuską Wyższą Szkołą Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze, placówkami oświatowymi, Biblioteką, okolicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz stowarzyszeniami działającymi w mieście i gminie.

Słuchacze UTW uczestnicząc w zajęciach nawiązują nowe znajomości oraz rozwijają kontakty towarzyskie. Wypełniają także swój czas satysfakcjonującymi zajęciami.

prezes UTW
Krystyna Orwat