Organizacja UTW

Pracami UTW kieruje zarząd w składzie:

Krystyna Orwat – prezes
Krystyna Jędrosz – wiceprezes
Romualda Jarecka-Cieślak – wiceprezes, sekretarz
Irena Smolik – skarbnik
Weronika Barna – kronikarz
Renata Pająk – członek zarządu
Adam Cieślak – członek zarządu

Członkami Komisji Rewizyjnej są:
Eugeniusz Otlewski – przewodniczący
Zofia Żygadło – członek
Małgorzata Wróbel – członek

ZAJĘCIA I SEKCJE UTW w roku 2015/2016
– gimnastyka
– taniec
– historia, geografia
– rękodzieło
– plastyka
– obsługa komputera
– informatyka
– turystyka piesza
– turystyka rowerowa
– warsztaty kulinarne

LEKTORATY:
– język rosyjski
– język angielski
– język niemiecki

Ponadto talenty wokalne i aktorskie można będzie doskonalić w:
– zespole wokalnym „Mango”
– sekcji teatralnej

Planowane turnieje:
– sportowe,
– strzeleckie,
– w rozwiązywaniu krzyżówek.