Historia

Sulechowski Dom Kultury

Powstanie placówki kulturalnej w Sulechowie datuje się na początek lat 50-ych, kiedy to wraz z utworzeniem powiatu sulechowskiego utworzono Powiatowy Dom Kultury, któy znalazł siedzibę w zaadoptowanym Zborze Kalwińskim. Jednym z pierwszych kierowników został p. Franciszek Uściński (późniejszy kompozytor i autor słów znanej piosenki „Sulechów, najmilszy Sulechów” a także twórca obecnego hejnału sulechowskiego, odtwarzanego z wieży ratusza).

Dom Kultury był wówczas ośrodkiem skupiającym wszelką działalność artystyczną. Jedną z pierwszych form były kabarety („Rogacze”, „Latarenka”) oraz teatrzyki. W późniejszym okresie zaczęły działać i rozwinęły się różne formy muzyczne, wokalne, taneczne (dziecięce zespoły pieśni i tańca, zespoły estradowe „Groteska”, „Czuwaj” itp.).

Po zakończeniu remontu sulechowskiego ratusza, w drugiej połowie lat 70-ych Dom Kultury zajął pomieszczenia na jego I piętrze jako filia Wojewódzkiego Domu Kultury w Zielonej Górze. Niestety, coraz bardziej uszczuplana na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy powierzchnia użytkowa Domu Kultury spowodowała podjęcie przez ówczesną dyrektorkę Panią Jadwigę Oberleitner decyzji o zaadoptowaniu do potrzeb kulturalnych obecnego SDK przy Alei Wielkopolskiej 3.

W nowych pomieszczeniach znalazły swoje miejsce: nowo powstały chór mieszany „Cantabile”, dziecięcy zespół pieśni i tańca „Czarot”, zespół estradowy „Margaretki”, teatrzyk „Majaczek”, zespoły muzyczne, wokalne, plastyczne, fotograficzne i inne.
W 1991 roku, po przyłączeniu biblioteki miejskiej wraz z filiami powstał Sulechowski Ośrodek Kultury, który z kolei, po przyłączeniu w 1995 roku Ośrodka Sportu stał się Sulechowskim Ośrodkiem Kultury i Sportu i działał w tej strukturze do 2005 roku, kiedy to podzielono Sulechowski Ośrodek Kultury i Sportu na: Sulechowski Dom Kultury im. Fryderyka Chopina, Ośrodek Sportu i Rekreacji i Bibliotekę Publiczną Gminy Sulechów.

Na dzień dzisiejszy SDK jest nowoczesnym ośrodkiem zarządzanym przez dyrektora Pana Tomasza Furtaka. Oprócz obiektu głównego do SDK przynależą także: odrestaurowany zamek oraz sala widowiskowa (dawny zbór).

zamek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala widowiskowa (dawny Zbór)

Historia Zboru Kalwińskiego sięga połowy XVIII w. Do jego powstania przyczynili się polscy protestanci, którzy znaleźli w Sulechowie schronienie przed kontrreformacją. W 1905 roku wzniesiono kościół nawiązujący do gotyku, obrządku ewangelickiego z neogotycką wieżą. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej kościół zamkowy przestał pełnić swoją funkcję liturgiczną. Lata osiemdziesiąte 20 wieku to okres działań mających  na celu nadanie obiektowi nowych funkcji użytkowych. Brak wystarczających środków finansowych nie pozwolił na realizację zamierzeń i obiekt stopniowo popadał w ruinę. Rezultatem złożonego wniosku o dofinansowanie adaptacji Zboru na salę widowiskowo-projekcyjną było pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i oddanie Zboru Kalwińskiego do dyspozycji mieszkańców Gminy Sulechów 30 listopada 2007 roku. Wreszcie bardzo ciekawy historycznie i architektonicznie obiekt kultury materialnej Sulechowa na nowo odzyskał swoje ważne i długo oczekiwane miejsce w krajobrazie Sulechowa, oferując mieszkańcom w pełni profesjonalną salę widowiskowo-projekcyjną bogato wyposażoną w nowoczesne urządzenia techniczne i kawiarnię.

 

Europenian flag
X