Projekty SDK

Informacja o działaniach Sulechowskiego Domu Kultury na rzecz pozyskiwania i wykorzystywania w Gminie Sulechów środków Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych w latach 2006-2014

 

Projekt: Centrum Inicjatyw Twórczych Razem

a) źródło finansowania: Program Młodzież

b) całkowity budżet projektu: 57.500 PLN

c) wartość dofinansowania z Programu Młodzież: 50.000 PLN

d) okres realizacji projektu: 01.04.2006 – 01.09.2006r.

 

Projekt: Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej imienia Jana Pawła II

a) źródło finansowania: INTERREG III A Polska (Województwo Lubuskie) Kraj Związkowy Brandenburgia.

b) całkowity budżet projektu: 7 428,36 PLN

c) wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 5 571,27 PLN

d) okres realizacji projektu: 01.06.2007 – 29.07.2007r.

 

Projekt: Festiwal Muzyki F. Chopina w Sulechowie

a) źródło finansowania: Fundusz Małych Projektów za pośrednictwem Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

b) całkowity budżet projektu 41 456,28 PLN

c) wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich 39 177,4 PLN

d) okres realizacji projektu: 1.07.2009 – 18.12.2009r.

 

Projekt: Festiwal Muzyki F. Chopina w Sulechowie

a) źródło finansowania: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej – Fundusz Małych Projektów, za pośrednictwem Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

b) całkowity budżet projektu (w PLN) 41 118,16

c) wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich (w PLN) 30 838,6

d) okres realizacji projektu: 20.07.2010 – 31.12.2010r.

 

Projekt: Festiwal Muzyki F. Chopina w Sulechowie 2011

a) źródło finansowania: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej – Fundusz Małych Projektów, za pośrednictwem Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

b) całkowity budżet projektu (w PLN) 33 710,16

c) wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich (w PLN) 21 911,6

d) okres realizacji projektu: 13.07.-16.12.2011r.

 

Projekt: Promocja Festiwalu Muzyki F. Chopina w Sulechowie, jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Województwie Lubuskim”.

a) źródło finansowania: z zakresu promocji województwa wynikających z ,,Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011roku, w formie wsparcia realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Za pośrednictwem oferenta: Sulechowskie Towarzystwo Kultury im. F. Chopina w Sulechowie

b) wnioskowana kwota dotacji 15.000 zł 97,40%

c) środki finansowe własne 400,00 zł 2,59%

d) okres realizacji projektu: od 16.11.2011 do 15.12.2011r.

 

Projekt: Promocja Festiwalu Muzyki F. Chopina w Sulechowie, jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Województwie Lubuskim”.

a) źródło finansowania: z zakresu promocji województwa w formie wsparcia realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Za pośrednictwem oferenta: Stowarzyszenie Moje Miasto.

b) kwota dotacji 9.166,4 zł 92,9 %

c) wkład własny (w tym świad. wolontariuszy i praca społ. członków) 700 zł 7,1 %

d) w okresie od 24.09.2012r. do 30.11.2012r.

 

Projekt: Lubuski Szlak Organowy

a) źródło finansowania: za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Nysą w Zaborze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

b) wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich (w PLN) 10 711,18

c) wkład własny (w PLN) 6.140,47

d) w okresie od 01.11.2012r. do 28.02.2013r.

 

Projekt: „Nadodrzańskie Skarby” Sulechów’ 2013

a) źródło finansowania: Fundusz Małych Projektów za pośrednictwem ,,Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr”

b) kwota dotacji 9.491,41 Eur =

c) wkład własny (w tym świad. wolontariuszy i praca społ. członków) 5.254,31 Eur

d) w okresie od 09.2013r. do 30.12.2013r.

 

Projekt: Partnerskie spotkania nad Odrą – Flis Odrzański w Cigacicach „

a) źródło finansowania: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej – Fundusz Małych Projektów, za pośrednictwem Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

b) kwota dotacji 2.604,06 PLN

c) wkład własny 948,67 PLN

d) w okresie od 10.2013r. do 30.12.2013r.

 

Projekt: Promocja jubileuszowego Festiwalu Muzyki F. Chopina w Sulechowie, jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Województwie Lubuskim”,

a) źródło finansowania: w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Za pośrednictwem oferenta: Stowarzyszenie Moje Miasto.

b) kwotka dotacji 5.000 zł 80 %

c) środki finansowe własne 625 zł 10 %

d) wkład osobowy (w tym świad. wolontariuszy i praca społ. członków) 625 zł 10 %

e) w okresie od 2.09.2013 do 20.12.2013r.

 

Projekt: Festiwal Muzyki Fryderyka Chopina w Sulechowie

a) źródło finansowania: w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie ,,Sprewa-Nysa-Bóbr”.

b) kwota dotacji – dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa 7904 PLN 50 %

c) środki własne 11 187.21 40 %

d) w okresie od 15.07. do 20.12.2013r.

 

Projekt: Festiwal Muzyki F. Chopina w Sulechowie 21-24.11.2013r

a) źródło finansowania: w ramach grantów pozyskanych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

b) kwota dotacji 9.226 PLN

c) w okresie od 11.2013 – 31.12.2013r.

 

Projekt na wykonanie placu zabaw w miejscowości Mozów

a) Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski Zielona Góra, umowa Nr 00703-6930-UM 0440074/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413

„Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Wykonanie placu zabaw w miejscowości MOZÓW

b) całkowity koszt – 51.708,02

c) wkład własny – 26.708,02

d) dotacja z Urz. Gminy – 29.642 (-2.318,98 zwrot dotacji do Gminy) 2013 rok

e) zwrot z Urz. Marszałkowskiego- 25.000

f) okres realizacji – 2013 rok

 

Projekt na wykonanie placu zabaw w miejscowości Łęgowo

a) źródło finansowania: za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Umowa Nr 00702-6930-UM00440073/13 – nazwa projektu jak wyżej

b) całkowity koszt – 33.588,84

c) wkład własny – 12.302,44

d) dotacja z Gminy – 12.060 (2013 rok)

e) zwrot z Urz. M. – 21.286,40

f) okres realizacji – 2013 rok

 

Projekt na wykonanie wiaty w Brodach na cele integracji mieszkańców wsi

a) źródło finansowania: za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Umowa Nr 00705-6930-UM0440234/13

b) całkowity koszt – 49.753,07

c) wkład własny – 24.753,07

d) zwrot z Urz. Marszał. – 25.000

e) okres realizacji – 2013 rok

 

Projekt: Promocja Festiwalu Muzyki F. Chopina w Sulechowie, jednego z najważniejszych wydarzeń promujących Województwo Lubuskie”

a) źródło finansowania: w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Za pośrednictwem oferenta: Lubuskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych ,,Przewodnik Lubuski”

b) kwota dotacji 5.760 zł zł 80 %

c) wkład własny (w tym świad. wolontariuszy i praca społ. członków) 1.440 zł 20 %

d) w okresie od 1.09.2014 do 31.12.2014r.

 

Realizacja projektu w ramach programu TRAMPOLINA Związku Lubuskich

Organizacji Pozarządowych dla UTW przy SDK

b) kwota dotacji 4.500 zł zł 90 %

c) wkład własny (w tym świad. wolontariuszy i praca społ. członków) 450 zł 10 %

d) w okresie od 12.2014 do 31.02.2015r.

 

Projekt: Promocja Festiwalu Muzyki F. Chopina w Sulechowie, jednego z najważniejszych wydarzeń promujących Województwo Lubuskie”

a) źródło finansowania: w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Za pośrednictwem oferenta: Lubuskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych ,,Przewodnik Lubuski”

b) kwota dotacji 5.760 zł zł 80 %

c) wkład własny (w tym świad. wolontariuszy i praca społ. członków) 1.440 zł 20 %

d) w okresie od 1.09.2015 do 31.12.2015r.

 

Projet pn.: „Mój kawałek kultury”

a) źródło finansowania: dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu DK+ Inicjatywy lokalne b) kwota dotacji 27 500 zł 96 %

c) wkład własny 1 350 zł 5 %

d) w okresie od 03.2015 do 31.12.2015r.

 

Projekt: POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIE CHOPIN NA POGRANICZU

a)źródło finansowania: Fundusz Małych Projektów (FMP) za pośrednictwem Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”

b) kwota dotacji: 15 084,55 PLN

c) wkład własny: 793,92 PLN

d) w okresie: 1.03.-30.04.2015r.

 

Projekt: Konwój Muszkieterów

 1. a) źródło finansowania: ,,Fundacja Muszkieterów”
 2. b) kwota dotacji: 3 500 PLN
 3. c) w okresie: 2015r.

 

Projekt: „Sulechów – włącz się do gry”

 1. a) źródło finansowania: I edycja programu Tesco „Decydujesz Pomagamy”, Fundacja Tesco Dzieciom oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 2. b) kwota dotacji: 5 000 PLN (100%)
 3. c) w okresie: 20.07. – 31.08.2016r.

 

Projekt: Dom Kultury + „Zaproś nas do siebie”

 1. a) źródło finansowania: Narodowe Centrum Kultury
 2. b) wartość projektu: 9 400 PLN
 3. c) w okresie: 09 – 10. 2016r.

 

Projekt: ,,Taniec bez granic”

 1. a) główny beneficjent: DPV e.V. Cottbus (SDK Sulechów pełnił rolę partnera)
 2. b) źródło finansowania: za pośrednictwem Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie w ramach Europejskiej Współpracy terytorialnej
 3. c) kwota dotacji 4 233 Eur (85 %)
 4. d) wkład własny 747 Eur (15 %)
 5. e) w okresie od 20.09.2016 do 30.10.2016r.

 

Projekt: Promocja Festiwalu Muzyki F. Chopina w Sulechowie, jednego z najważniejszych wydarzeń promujących Województwo Lubuskie”

 1. a) źródło finansowania: w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Za pośrednictwem oferenta: Lubuskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych ,,Przewodnik Lubuski”

 1. b) kwota dotacji 760 zł zł      80  %
 2. c) wkład własny (w tym świad. wolontariuszy i praca społ. członków) 440 zł (20 %)
 3. d) w okresie od 1.09.2016 do 31.12.2016r.

 

Projekt:  Forum Lokalnych Liderów Senioralnych Na Pograniczu – Sulechów’ 2017

 1. a) źródło finansowania: Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A.
 2. b) kwota dotacji 28 714,72 zł (85 %)
 3. c) wkład własny 3 378,18 zł (10 %)
 4. d) w okresie od 6.03.2017 do 09.06.2017r.

 

Projekt:  Polsko – Niemiecki Dzień Winiarza

 1. a) źródło finansowania: Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A.
 2. b) kwota dotacji 18 134,42 zł (85 %)
 3. c) wkład własny 2 133,47 zł (10 %)
 4. d) w okresie od 13.03.2017 do 23.06.2017r.

 

Projekt: Promocja Festiwalu Muzyki F. Chopina w Sulechowie, jednego z najważniejszych wydarzeń promujących Województwo Lubuskie”

 1. a) źródło finansowania: w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Za pośrednictwem oferenta: Stowarzyszenie Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  kwota dotacji           5.760 zł  zł     80  %

 1. c) wkład własny (w tym świad. wolontariuszy i praca społ. członków) 440 zł (20 %)
 2. d) w okresie od 18.09.2017 do 29.12.2017r.

 

Europenian flag
X