Edukacja i animacja kulturalna – w poszukiwaniu inspiracji

7-8 listopada 2016r. Zamek/ Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Cele i treści szkolenia.
 2. Kontrakt grupowy.
 3. Edukacja i kultura.
 4. Edukator i animator.
 5. Mapowanie zasobów i potencjałów środowiska lokalnego.
 6. Projekty/działania edukacyjno-animacyjne realizowane przez podmioty kultury i oświatę osobno oraz wspólnie.
 7. Korzyści i bariery współpracy.
 8. Współpraca między oświatą a kulturą w wymiarze międzyinstytucjonalnym i personalnym.
 9. Angażowanie młodzieży do działań.
 10. Aktywne metody edukacji kulturalnej młodzieży.
 11. Kreatywność i twórcze myślenie
 12. Nowe przestrzenie działań edukacyjnych i animacyjnych.
 13. Wykorzystanie nowatorskich narzędzi i metod pracy w działalności edukacyjnej i animacyjnej

 

PROWADZENIE:

Beata Pawłowicz, trenerka w obszarze rozwoju lokalnego i umiejętności społecznych.

Europenian flag
X