Projekty

W związku z trwającą epidemią koronawirusa zostały wstrzymane wszystkie planowane zajęcia co najmniej do końca czerwca 2020 roku.
Mimo to, Zarząd SUTW przygotowuje się do realizacji zadań  które mają być sfinansowane w 2020 roku przez Gminę Sulechów.
Powstały zespoły projektowe do opracowania planu realizacji zadań:
„Coolturalni Seniorzy” oraz „Uniwersytet Zdrowego Seniora”. Zdalnie dokonano podziału pracy pomiędzy członków zespołów projektowych. Harmonogram warsztatów i innych zajęć ustalono na okres po przewidywanym ustaniu pandemii koronawirusa.
Jesteśmy przekonani, że po zniesieniu ograniczeń, wzmożona aktywność słuchaczy SUTW pozwoli na zrealizowanie zaplanowanych zadań.
Europenian flag
X