SULECHOWSKIE FORUM KULTURY

 

 

Relacja

30 czerwca odbyło się pierwsze Sulechowskie Forum Kultury. Było to otwarte spotkanie z udziałem mieszkańców, liderów społeczności lokalnej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, artystów, twórców, pasjonatów, a także przedstawicieli instytucji i samorządu. Forum stworzyło swoistą przestrzeń do rozmowy o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców Gminy Sulechów w sferze kultury.

Na początku Burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys przybliżył zgromadzonym plany na przyszłość, podkreślając znaczenie kultury dla rozwoju Gminy Sulechów. Dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina Tomasz Furtak w swoim wystąpieniu odniósł się do trudności z jakimi mierzą się instytucje kultury w obliczu epidemii, podkreślił znaczenie współpracy mieszkańców, instytucji i organizacji w tworzeniu życia kulturalnego oraz zapowiedział zbliżające się wydarzenia kulturalne.

Forum było częścią projektu „Twój Kawałek Kultury” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020, stąd gościem Forum była pani Beata Pawłowicz, animatorka Narodowego Centrum Kultury, która współpracuje z SDK w Sulechowie w realizacji tego projektu. Przedstawiła ona uczestnikom spotkania założenia programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne oraz model wzorcowego „domu kultury +”, do którego dążą beneficjenci programu.

Jednym z najważniejszych punktów programu Forum była prezentacja wyników diagnozy potrzeb kulturalnych oraz zaangażowania mieszkańców Gminy Sulechów w życie kulturalne, którą przedstawiła dr Joanna Róg-Ilnicka, autorka i realizatorka badania (Autentica Joanna Róg-Ilnicka). Raport z diagnozy zawiera rekomendacje dla instytucji i organizacji zajmujących się szeroko pojętą kulturą. Wyniki diagnozy i rekomendacje stanowią podstawę NABORU POMYSŁÓW na ciekawe inicjatywy kulturalne, który został ogłoszony podczas Forum przez SDK w Sulechowie.

Zachętą do udziału w ogłoszonym naborze była prezentacja wydarzeń, które zostały zrealizowane w Gminie Sulechów w roku 2015, kiedy Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina po raz pierwszy brał udział w programie. O projekcie „Kaguyahime. Od pełni do pełni” efektem którego był wyjątkowy spektakl kabuki, a który został zrealizowany w pierwszej edycji, opowiedziała pani Marzena Kielar.

Szczegóły projektu „Twój Kawałek Kultury” oraz warunki NABORU POMYSŁÓW przedstawiły koordynatorki projektu, instruktorki SDK w Sulechowie – Krzysztofa Gonciarz i Dorota Modrzyk. W imieniu SDK w Sulechowie zapraszały one gorąco do udziału w projekcie, dzięki któremu każdy mieszkaniec Gminy Sulechów, który ma pomysł na ciekawe wydarzenie, ale nie ma środków na jego realizację, zyskuje szansę na sfinansowanie i zrealizowanie swoich kulturalnych marzeń.

 

Europenian flag
X